Najczęściej zadawane pytania - FAQ

Czym się rózni wynajem od najmu?

Wynajem: Oddanie komuś do czasowego użytkowania pewnej własności za umówioną zapłatę.

Najem: Wzięcie od kogoś do czasowego użytkowania pewnej własności za umówiona zapłatę.

W praktyce pojęcia te stosowane są zamiennie. Po przez umowę najmu wynajmujacy zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do użytkowania na czas określony lub nieokreślony, zaś najemca zobowiazuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. 

Kto to jest Wynajmujący i Najemca?

Strony umowy najmu

Wynajmujący:  osoba, która oddaje najemcy rzecz do użytkowania i ma do tego stosowne uprawnienia. Moze być właścicielem przedmiotu ale nie musi.

Najemca: osoba, która bierze do użytkowania przedmiot najmu i zobowiazuje się płacić z tego tytułu wynajmujacemu umówiony czynsz.

Chcę usunąć konto?

Użytkownik ma prawo do usunięcia swojego konta. W tym celu należy się skontaktować z biurem mieszkania-pokoje-wynajem.pl lub wysłać e-mail na adres: oferix@onet.pl podając w treści wiadomości swój login, imię i nazwisko oraz numer telefonu. Administrator w ciągu dwóch dni usunie konto.