Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1

Słownik pojęć

 

 1. „Portal”– strona główna mieszkania-pokoje-wynajem.pl oraz jej podstrony.
 2. „Właściciel Portalu”– Oferix – Anna Drągowska,ul. Drewnicka 2/501, 05-091 Ząbki, REGON 367928090 , tel. 506 044 893
 3. „Użytkownik” – osoba korzystająca z Portalu.
 4. „Zalogowany użytkownik”- osoba, która założyła konto w Portalu i dokonała aktywacji usługi.
 5. Administrator”– osoba zarządzająca Portalem.
 6. „Ogłoszenie” – bezpłatne ogłoszenie wynajmu nieruchomości dodawane przez ogłoszeniodawcę.
 7. „Ogłoszeniodawca” – właściciel nieruchomości zamieszczający ogłoszenie na portalu.

 

 • Postanowienia ogólne

 

 1. W czasie korzystania z portalu użytkownik, użytkownik zalogowany lub ogłoszeniodawca może być poproszony o podanie niektórych danych osobowych, takich jak imię, nazwisko czy adres e-mail.
 2. Administratorem danych osobowych jest właściciel portalu, wpisany do rejestru działalności gospodarczej pod nazwą  OFERIX - Anna Drągowska. 
 1. Użytkownikowi, użytkownikowi zalogowanemu i ogłoszeniodawcy przysługuje prawo dostępu i poprawiania swoich danych osobowych oraz prawo  sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, na zasadach określonych w punkcie 8 poniżej. Użytkownik, użytkownik zalogowany i ogłoszeniodawca jednocześnie z zaznaczeniem właściwego pola wyboru oświadcza, że dane osobowe są zgodne z prawdą i dotyczą jego osoby.
 2. Właściciel portalu jest upoważniony do powierzenia przetwarzania danych osobowych osobom trzecim zgodnie z przepisami ustawy z dnia           29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Właściciel portalu zapewnia użytkownikom, użytkownikom zalogowanym i ogłoszeniodawcą  dostęp do aktualnej informacji o podmiocie, któremu powierza przetwarzanie danych, ich zakresie oraz zamierzonym terminie przekazania.
 3. Ogłoszeniodawca dokonujący bezpłatnej publikacji ogłoszenia zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej) w zakresie koniecznym do wykonania usługi publikacji ogłoszenia w portalu.
 4. Użytkownik zalogowany podczas rejestracji zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej) w zakresie koniecznym do wykonania usługi przez portal.
 5. Dane osobowe wykorzystywane są dla potrzeb realizacji usług świadczonych przez właściciela portalu. Nie podanie lub podanie błędnych danych może skutkować brakiem możliwości świadczenia danej usługi.
 6. Podane dane osobowe mogą być zmieniane przez użytkownika, użytkownika zalogowanego i

ogłoszeniodawcę przy użyciu narzędzi udostępnionych przez administratora Portalu.

 

 1. Dane osobowe podane dla niektórych usług będą publicznie dostępne dla innych użytkowników Portalu.

 

 1. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za opisy, opinie i komentarze użytkowników odwiedzających publikowane w portalu  ogłoszenia. Pozostają one własnością ich autorów i mogą być zmodyfikowane lub usunięte na życzenie użytkownika, użytkownika  zalogowanego lub ogłoszeniodawcy.

 

 • Powiadomienia i pliki cookies.
 1. W związku z niektórymi zamówionymi usługami właściciel portalu będzie wysyłał powiadomienia na adres e-mail podany przez użytkownika, użytkownika zalogowanego lub ogłoszeniodawcę. Użytkownik, użytkownik zalogowany lub ogłoszeniodawca w każdej chwili może zrezygnować z takich powiadomień. 
 2. Portal wykorzystuje pliki cookies instalowane w przeglądarce użytkownika, użytkownika zalogowanego lub ogłoszeniodawcy. Omowa przyjęcia      plików cookies może wiązać się z niepoprawnym działaniem niektórych usług jak i całkowitym wyłączeniem dostępu do portalu. 
 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika, użytkownika zalogowanego lub ogłoszeniodawcy i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych portalu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 
 4. Właściciel portalu wykorzystuje informacje zawarte w logach systemowych tj. adres IP, w celach technicznych związanych z administracją   serwera oraz w celach zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych. 
 5. W celu zapewnienia najwyższej jakości ochrony danych osobowych użytkownicy, użytkownicy zalogowani i ogłoszeniodawcy mogą kierować  opinie, uwagi i pytania dotyczące zachowania poufności informacji do administratorów portalu. 
 6. Administrator portalu otwarty jest na wszelkie opinie, uwagi i pytania swoich użytkowników, dotyczące zachowania poufności informacji.

      Można się z nami kontaktować elektronicznie lub pocztą tradycyjną. Szczegóły dostępne są w zakładce KONTAKT.